Privacybeleid

CAR Impuls VZW hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zijn verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid (hier vindt u de volledige versie terug) wil CAR Impuls VZW op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hier rond zijn toegewezen en welke prioriteiten CAR Impuls VZW heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.
Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van CAR Impuls VZW.

Indien u solliciteert voor een vacature in CAR Impuls VZW gaat u akkoord met onze privacy policy die hier op de website terug te vinden is. De privacyverklaring voor sollicitanten vindt u hier.

Download het toestemmingsformulier en de screeningsvragenlijst

Download onze folders