centrum voor ambulante revalidatie Impuls

Vacature Logopedie

vervalt 05 Oktober 2019

Wij zoeken een logopedist (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding onbepaalde duur, 34u.

De inhoud van deze functie bestaat uit diagnostiek en behandeling van kinderen binnen een multidisciplinair team. De doelgroep omvat kinderen met een verstandelijke beperking, motorische vertraging, DCD, autisme, ADHD, gedrags- en emotionele problemen, leerstoornissen, vroegrevalidatie.

Wij hanteren bij diagnostiek en behandeling de principes van evidence based practice en maken gebruik van BPS en ICF om het functioneren van de cliënt in kaart te brengen en behandeldoelen te formuleren. Onze werkwijze is interdisciplinair, waarbij vlot teamwerk essentieel is en onze cliënten met hun context centraal staan.

Wij bieden een gevarieerde job in een professionele, multidisciplinaire werkomgeving. Ervaring in de sector strekt tot aanbeveling.

Download het toestemmingsformulier en de screeningsvragenlijst

Download onze folders