1. Aanmelding

Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 18 maanden en doorheen het basisonderwijs.

Ouders melden hun kind (liefst telefonisch) aan. Vaak gebeurt dit op verwijzing van een andere instantie. K&G, school, clb, huis- of kinderarts, DGGZ, COS, …

Bij de aanmelding worden een aantal administratieve gegevens bevraagd en wordt heel kort genoteerd wat de zorgen zijn. Nadien worden de ouders op een afgesproken moment teruggebeld voor een uitgebreider telefonisch gesprek.

2. Onderzoek

Onderzoek is pas mogelijk na verwijzing van een geneesheer (huisarts, specialist,…) voor multidisciplinair onderzoek en mits de verwijsbrief in ons bezit is.

De onderzoeken kunnen pas doorgaan mits goedkeuring van de aanvraag door de mutualiteit.

De onderzoeksfase verloopt als volgt:

3. Therapie

Download het toestemmingsformulier, de screeningsvragenlijst, de verwijsbrief CAR

Download onze folders

Download het jaarverslag